Machu Picchu “เมืองสาบสูญ แห่งอินคา”

Machu Picchu

Machu Picchu

หากคุณเป็นคอภาพยนต์และนวนิยายแนวการต่อสู้ของชนเผ่าอินเดียแดงอันแสนเกรียงไกรที่พร้อมปกป้องต่อสู้เผ่าพันธุ์ของตนกับผู้บุกรุกชนผิวขาว คงจะพอคุ้นเคยกับชื่อเผ่าอินคา เมืองที่มีสมบัติล้ำค่าแห่งทองคำเป็นอย่างดีจากความสวยงามและความเก่าแก่ส่งผลให้องค์กรยูเนสโกได้คัดเลือก Machu Picchu ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ (New Seven Wonders of the World) เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2550 จึงนับว่าเมืองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้คนจากทั่วโลกมาสัมผัส เพื่อค้นหาความลึกลับที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของอเมริกาใต้

นครสาบสูญแห่งเมืองอินคาถูกเปิดเผยขึ้นครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1911 โดยฮิแรม บิงแฮม นักสำรวจชาวอเมริกันได้ร่วมทำโครงการสำรวจประเทศเปรูของมหาวิทยาลัยเยล แล้วบังเอิญได้เจอเมืองโบราณที่ซุกซ่อนตัวอยู่ภายใต้ป่าดงดิบ บนยอดเขาสูงกว่า 2,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล อันถูกแวดล้อมไปด้วยผาสูงชันซึ่งนั่นก็คือเมืองมาชู ปิกชู และแทบไม่น่าเชื่อว่ากว่าสามร้อยปีที่สเปนเข้าครอบครองอาณาจักรอินคาแต่ไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามีเมืองอันยิ่งใหญ่ซ่อนตัวอยู่

มีการคาดการณ์กันว่ามาชู ปิกชู ได้ถูกก่อสร้างขึ้นมาในสมัยยุคที่อินคาเจริญรุ่งเรือง ช่วงประมาณปีค.ศ. 1440 – 1450 โดยผู้ก่อตั้งอาณาจักรอินคาจักรพรรดิ์ปาชากูตี ซึ่งที่มาของชื่อของมาชู ปิกชู มีความหมายถึงภูเขาโบราณ (old mountain) ตามข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีเชื่อว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเมืองมาชู ปิกชู เพื่อเป็นที่พักอาศัยของผู้มีฐานะในยุคนั้น บ้างก็ว่าคือศาสนสถาน หรืออาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นสุสานของผู้ยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าเมืองนี้น่าจะเคยมีผู้อยู่อาศัยแค่ไม่กี่ร้อยคน สอดคล้องกับความคิดที่ว่าเมือง Machu Picchu คือเมืองพระราชฐานสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถของกษัตริย์อินคานั่นเอง

ภายในเมืองมาชู ปิกชู แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต โดยเขตหนึ่งคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างวิหารขึ้นเพื่ออุทิศแด่อินติ สุริยเทพ เทพที่ชาวอินคานับถือ เขตสองเป็นเขตของนักบวชและผู้สูงศักดิ์ ส่วนเขตสุดท้ายคือเขตของสามัญชน

ความที่เมืองมาชู ปิกชู อยู่ห่างไกลและแสนทุรกันดารการเดินทางก็แสนจะลี้ลับขึ้นไปยังเมืองในหุบเหว ส่งผลให้เมืองมาชู ปิกชู ถูกซ่อนเร้นสายตาจากการรุกรานของสเปนที่เข้าบุกยึดอาณาจักรอินคา ด้วยเพราะเหตุนี้เมืองนี้จึงยังคงความสมบูรณ์แบบเอาไว้ได้เกือบเหมือนในสมัยนั้นทุกประการ จะมีเพียงแต่กาลเวลาเท่านั้นที่ทำให้เกิดความทรุดโทรมลงไป และอีกไม่นานมันจะกลับมาเรืองอำนาจอวดสายตาชาวโลกอีกครั้ง